• Matematika
  • ALJABAR Kelas 7 SMP
  • HIMPUNAN
  • Pengertian dan Keanggotaan Suatu Himpunan

Himpunan berikut yang mempunyai 6 anggota adalah ... a. Q = {bilangan faktor prima dari 12} b. R = {bilangan kelipatan 15 kurang dari 100} c. S ={x | 4 < x < 20,x bilangan genap} d T={x | x < 13,x bilangan prima}

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!