• Matematika
  • ALJABAR Kelas 7 SMP
  • HIMPUNAN
  • Operasi Himpunan

Video solusi : Jika A = {1,2,3,4}, B = {3, 5, 6}, dan C = {6, 7, 8}, tentukan gabungan dari himpunan berikut! a. A U B b. B U C c. A U C d. B U B e. A U A f. B U A

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing