• Matematika
  • TRIGONOMETRI Kelas 10 SMA
  • Trigonometri
  • Aturan Sinus

Pada segitiga ABC diketahui a=8 cm, b=4 akar(2) cm, dan m sudut A=45, Nilai m sudut B adalah ....

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

© 2023 CoLearn. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing