• Matematika
  • ALJABAR Kelas 7 SMP
  • HIMPUNAN
  • Himpunan Kosong

Video solusi : Perhatikan himpunan-himpunan berikut. P = {x | x+ 4 = 0, x e bilangan cacah} Q = {x | x + 4 = 0, x e bilangan bulat} R = {x l 2x = 4, x bilangan ganjil} S = {x l 2x = 4, x bilangan genap} Himpunan yang merupakan himpunan kosong adalah...

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing