• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 8 SMP
  • LINGKARAN
  • Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran

Perhatikan gambar di bawah ini. D A O E C B Diketahui sudut ACD = 30 dan sudut BDC = 25, tentukan besar sudut BEC.

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!